Skriverier om jobb, finans og business i Norge

Tag: bildeler

Bildeler og kvalitet

Kvaliteten på bildeler på nett. Er den bra?

Når bildeler ble tilgjengelig som et tilbud på nett, så ble bransjen mer konkurranseutsatt enn den tidligere har vært. Det er billigere å drive nettbutikker enn det er å drive fysiske butikker, i tillegg til at man kan nå et større marked uten vesentlig økte kostnader. Dette gjør at dette markedet er blitt mer attraktivt for flere leverandører av bildeler, og med flere leverandører, så får man bedre priser og bedre betingelser for hvordan delene blir levert, samt eventuelt hvordan man returnere deler som er blitt feilbestilt.

Men man har ikke bare fordeler med økt konkurranse. Det blir mer økonomisk attraktivt å tilby sine tjenester på et større marked med høyere inntjening, og det betyr også at man kan få useriøse aktører på markedet. Med flere aktører, og noen innskudd av useriøse aktører, så har forbrukere større utfordringer når de ønsker å finne en tilbyder …